KSIĘGOWOŚĆ


Świadczymy kompleksowe usługi księgowe,

głównie małym i średnim firmom, niezależnie
od formy prawnej prowadzonej działalności.
Gwarantujemy sumienność i rzetelność.

biuro rachunkowe Olsztyn Warmia Mazury Wielkopolska

KADRY I PŁACE


Obsługujemy sprawy kadrowo-płacowe
w firmach zatrudniających od kilku do
... około stu pracowników.
Staranność i terminowość w pakiecie.

Poznań Kiwity Bartniki Lidzbark Warmiński 

DORADZTWO


Oferujemy klientom doradztwo prawne    
(szczególnie prawo pracy), usługi consultingowe, 
zastępstwo przed urzędami (US, ZUS, GUS) 
- to tylko niektóre z naszych propozycji.

Bartoszyce księgowość kadry consulting

Wykształcenie i uprawnienia

Mamy wykształcenie i uprawnienia pozwalające
świadczyć kompleksowe usługi dla biznesu.

Wiedza i bezpieczeństwo

Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem
zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo. 

Wygoda i spokój

Uwalniamy przedsiębiorców od często żmudnych
i mało pasjonujących działań. My to lubimy!

Na czym polega outsourcing?

Outsourcing usług polega na zleceniu części zadań wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Pozwala to w znaczący sposób zredukować koszty zatrudnienia pracowników nieprodukcyjnych: ich szkoleń, urlopów, zwolnień chorobowych, wyposażenia stanowisk, licencji programów itp. Najczęściej zlecane usługi outsourcingu to obsługa podatkowa, kadrowo-płacowa oraz prawna.
Wyspecjalizowana firma - biuro rachunkowe - przejmuje odpowiedzialność za powierzone zadania, a firma zlecająca zyskuje poczucie spokoju i bezpieczeństwa przez co może skoncentrować się w pełni na rozwijaniu działalności podstawowej.

Outsourcing - czy to się opłaca?

Outsourcing usług to optymalne rozwiązanie dla firm. Zlecenie ogółu zadań księgowości i spraw pracowniczych do biura rachunkowego pozwala, przy stałych kosztach miesięcznych, przekazać odpowiedzialność za prawidłowość działań podmiotowi zewnętrznemu, zapewniającemu pożądaną jakość świadczeń. To zysk - profesjonalny współpracownik, który zawsze działa w imieniu i na korzyść przedsiębiorcy. Najwięcej kosztują zawsze błędy - zlecając usługi Przedsiębiorca zabezpiecza się przed skutkami ich popełnienia. To się po prostu opłaca!